Vi tillhör de ledande företagen i Norden vad gäller försäljning och tillverkning av Eldfasta material och då i synnerhet eldfasta gjut- och sprutmassor.

Vi erbjuder hela sortimentet av Eldfasta massor; från superlätta isolermassor till högeldfasta Aloxid- och Magnesitmassor
Utbudet omfattar även alla typer av Eldfasta tegel alltifrån Magnesit-, Dolomit-, Aloxid- och chamottetegel. Prefabricerade isolerprodukter för ståndare och skenor i värmningsugnar är också viktiga produkter i vårt sortiment, liksom konverter- och skänktegel samt skivtärningssand för skänkar och LB -ugnar.

Vi tillhandahåller även olika typer av utrustning och tjänster till i första hand Metallurgisk industri. Här kan nämnas skensystem för värmningsugnar samt design, montage och inspektion av Gasklockor, tätning (Seal) till Gasklockor mm.

Vår huvudsakliga marknad finns inom Metallurgisk Industri, Cellulosaindustrin, Eldfasta Installationsföretag samt Värmeverk och Panntillverkare.

Bland våra Partners kan nämnas:

ABT Aufbereitungstechnik GmbH Skivtärningssand
Andritz FBB Engineering GmbH Sken-Isolering för Värmningsugnar
Beck Kaltheuner GmbH Prefabricerade installationer av vägg och valv i genomskjutningsugnar
Clayton Walker/ Motherwell Bridge Ltd Design, byggnation och inspektion av Gasklockor
LKAB Minerals Tillverkning av gjut- och sprutmassor
Pasek SA Tapphålssand LB ugnar
Weerulin GmbH Täckmedel , torr massor för Tundish infodring
Wonjin Co Ltd Magnesittegel för skänkar och konvertrar