ETT AXPLOCK AV UTFÖRDA PROJEKT

SSAB EMEA LULEÅ

Projekt: Kontinuerligt underhåll och reparation av masugnar, cowper, skänkar, rännor, eld-ugnar samt torpeder. Keramiksvetsning.

SSAB EMEA OXELÖSUND

Projekt: Masugnsomställning, stegbalksugn, samt försäljning av eldfast material tillsammans med Gothia Mineralteknik. Keramiksvetsning.

SSAB Europé

Projekt: Kontinuerligt underhåll och gjutning av CAS-OB klockor. Keramiksmetsning.

OUTO KUMPU

Projekt: Försäljning av eldfast material tillsammans med Gothia Mineralteknik.

LKAB

Projekt: Byggnation och kontinuerligt underhåll av brännarportar vid MK3. Underhåll av pilotmasugn, Luleå.

VERDALSKALK

Projekt: Murning av kalkugn tillsammans med Lizmontagens LTT.

SMURFIT KAPPA

Projekt: Murning av roterugn, samt keramisk reparation av sodapanna.

PAUL WURTH SA LUXEMBOURG

Projekt: Reparation av masugn

SWERIM

Projekt: Byggnation och kontinuerligt underhåll av pilotmasugn som används inom metallurgisk forskning. Underhåll av konverterugnar.

GESTAMP HARDTECH

Projekt: Underhallsarbete av hardugnar for bilindustrin

SMA MINERAL

Projekt: Byggnation och underhall av kalkugnar.

SCA

Projekt: Keramisk reparation av pannor, roterugn.

Hybrit Development

Projekt: Keramisk installation av reaktor och transfer line