Våra tjänster & kunskapsområden

Eldfast murning

Vi utför murning av bland annat, masugnar, skänkar, LD-konverterugnar, ljusbågsugnar, stegbalksugnar, härdugnar, kalkugnar, mesaugnar, roterugnar samt torpedovagnar.

Eldfast gjutning

Vi utför gjutningar av hetytor och slitytor i ugnar och pannor där det ställs höga krav på materialet.

Keramiksvetsning

Vi på Luleå Industrimontage har en lång erfarenhet av keramiksvetsning, främst mot koks- och stålverk i skandinavien.

Sprutning

Sprutning av eldfast material är en effektiv metod att använda där traditionella installationsmetoder kan vara svåra att använda.

Driftskontroll med kamera

Med våran kamerautrustning kan vi underlätta planeringen av underhåll genom att i drift se eventuella skador. Detta gör att man kan förhindra att större skador uppstår genom att göra ingrepp och åtgärder i tid.

Prefab tillverkning

Vi har en stor egen prefabtillverkning av eldfasta specialprodukter, lagerhållning och försäljning av eldfasta tegel, gjutmassor mm.

Mekanisk tillverkning & reparation

Tillsammans med vår samarbetspartners erbjuder vi helhetslösningar när det gäller konstruktion, tillverkning och montage inom industri och gruvor.

Teknisk uppföljning & kontroll

För att säkerställa den höga kvalité vi håller på våra jobb har vi en egen avdelning för teknisk uppföljning på utförda jobb.

Eldfast material

Vi tillhör de ledande företagen i Norden vad gäller försäljning och tillverkning av Eldfasta material och då i synnerhet eldfasta gjut- och sprutmassor.
Vi erbjuder hela sortimentet av Eldfasta massor; från superlätta isolermassor till högeldfasta Aloxid- och Magnesitmassor