Driftskontroll

Med våran kamerautrustning kan vi underlätta planeringen av underhåll genom att i drift se eventuella skador. Detta gör att man kan förhindra att större skador uppstår genom att göra ingrepp och åtgärder i tid.

Vi utför besiktningar av er eldfasta infodring och lämnar förslag på åtgärder och kostnadsförslag.

Våran utrustning klarar en temperatur på upp till 1500°C, vilket gör att vi kan erbjuda filmning i de flesta områden, samt säkra trånga utrymmen.

Föredelar

  • Kontroll och inspektion genomförs under drift
  • Inget driftstopp krävs
  • Åtgärda skador i tid
  • Vår utrustning tål upp till 1600°C

Kontakt

Kontaktperson

Peder Strand

Arbetsledare/tekniker

+46 (0)70-656 51 51

peder.strand@luleaindustrimontage.se