Keep growing, after more than 30 years of worldwide activity.

Part of Lizmontagens Group

Våra eldfasta och mekaniska tjänster

Eldfast murning

Vi utför gjutningar av hetytor och slitytor i ugnar och pannor där det ställs höga krav på materialet.

Prefab

Vi har en stor egen prefabtillverkning av eldfasta specialprodukter, lagerhållning och försäljning av eldfasta tegel, gjutmassor mm.

Mekanisk tillverkning & reparation

Tillsammans med vår samarbetspartners erbjuder vi helhetslösningar när det gäller konstruktion, tillverkning och montage inom industri och gruvor.

Sprutning

Sprutning av eldfast material är en effektiv metod att använda där traditionella installationsmetoder kan vara svåra att använda.

Driftskontroll med kamera

Med våran kamerautrustning kan vi underlätta planeringen av underhåll genom att i drift se eventuella skador. Detta gör att man kan förhindra att större skador uppstår genom att göra ingrepp och åtgärder i tid.

Eldfast gjutning

Vi utför murning av bland annat, masugnar, skänkar, LD-konverterugnar, ljusbågsugnar, stegbalksugnar, härdugnar, kalkugnar, mesaugnar, roterugnar samt torpedovagnar.

Teknisk uppföljning

För att säkerställa den höga kvalité vi håller på våra jobb har vi en egen avdelning för teknisk uppföljning på utförda jobb.

Keramiksvetsning

Vi på Luleå Industrimontage har en lång erfarenhet av keramiksvetsning, främst mot koksverk i norden.

Eldfast Material

Vi tillhör de ledande företagen i Norden vad gäller försäljning och tillverkning av Eldfasta material och då i synnerhet eldfasta gjut- och sprutmassor.

Eldfasta och mekaniska helhetslösningar

Vi har kunskapen

Med mer än 30 års erfarenhet och kunskap kan vi garantera ett väl utfört jobb.

Återkommande kunder

Vi är otroligt stolta över våra ständigt återkommande kunder, SSAB, LKAB, Rukki, Outo Kumpu, Smurfit Kappa med flera.

Service

Vårt mål är att ge övergripande överlägsen service i varje marknadssegment där vi är verksamma, från projekt till färdigställande och driftsättning.

Garanterat högsta kvalitét

Med hjälp av erfarenheterna från nästan fyra årtionden av världsomspännande verksamhet, har vi otrolig uppmärksamhet på detaljer och kvalitet.

Fler än 1500 personer anställda i koncernen

Sedan 2004 är vi en del av Lizmontagens Thermal Technologies Group.
Med fler än 1200 personer inom koncernen har vi tillsammans en otrolig kunskap och styrka att genomföra allt från små till stora projekt, världen över!

Egen avdelning för teknisk uppföljning

För att säkerställa den höga kvalité vi håller på våra jobb har vi en egen avdelning för teknisk uppföljning på utförda jobb.

Några av våra utförda projekt

SSAB EMEA Luleå

Masugnsrenoveringen omfattade mer än 400 personer från oss på LIMAB med underentreprenörer. Murning, gjutning och sprutning av eldfasta material samt mekaniskt arbete, där svetsning och skärning av tryckkärl ingick i vårt uppdrag.

SSAB EMEA OXELÖSUND

Masugnsomställning, keramiksvetsning, stegbalksugn, samt försäljning av eldfast material tillsammans med Gothia Mineralteknik.

LKAB

Projektet omfattade byggnation och kontinuerligt underhåll av brännarportar vid MK3.

SCA

Projektet omfattade murning av roterugn samt keramisk reparation av KKV & sodapanna.

Ett axplock av våra kunder